LASTMINUTE KÖZPONT

Last minute Németország


  •                        

Utazások kategóriák szerint

lastminute utak

Görögország

83.953 Ft/fő-től


lastminute utak

Egyiptom

121.396 Ft/fő-től


lastminute utak

Tunézia

131.200 Ft/fő-től


lastminute utak

Törökország

125.500 Ft/fő-től


lastminute utak

Spanyolország

180.968 Ft/fő-től


Adventi varázslat Türingiában

Adventi varázslat Türingiában


Régió / Város: Türingia / Erfurt
Utazás módja: busszal
Kategória: Körutazás
0 Ft/Fő-től

Ez az utazásunk Türingia leg­fon­to­sabb ne­ve­zetes­sé­geivel ismerteti meg utasainkat. Ráadásul az itt megrendezett adventi vásárok olyan kü­lön­le­ges attrakciókkal és tradíciókkal is rendelkeznek, melyet más ka­rá­cso­nyi vásárok nem mondhatnak magukénak. Weimarban például erre a 4 hétre a vá­ros­háza homlokzata szó szerint adventi kalen­dá­ri­ummá változik, a városok főterén fel­ál­lított ha­tal­mas közös karácsonyfa szokása is innen ered. Erfurt páratlan óvárosa ideális díszletet szolgáltat a kü­lön­le­ges vásárhoz: itt áll a 12 méter magas fá­ból faragott ka­rá­cso­nyi piramis, a bet­le­hemben pedig 14 szinte életnagyságú, gyönyörű, kézzel faragott fafigurát csodálhatunk meg. Wartburg várának udvarán az adventi hétvégéken megrendezett „tör­té­nel­mi ka­rá­cso­nyi vásárban” már szinte fele­dés­be merült ősi mes­ter­sé­gekkel és azok termékeivel ismerkedhet a látogató.

 

1. nap:

Elutazás Székesfe­hér­várról a Piac téri parkolóból reggel 4.45-kor. Bu­da­pest­ről az autó­busz 6 órakor indul a Déli pá­lya­ud­vartól. Utazás a Tatabánya – Győr – Hegyes­halom – Linz – Passau – Regensburg út­vo­na­lon Türingiába. Szállás Erfurt kör­nyé­kén (3 éj).

 

2. nap: Wartburg vára, Eisenach, Schmalkalden

A délelőtti programunk az Eisenach városa fölött emelkedő Wartburg vára, mely ezer szállal kötődik a német történelemhez, egyfajta nemzeti emlékhelye Németországnak. Nekünk, magyaroknak is fontos ez a hely, hiszen II. András királyunk lánya, Árpád-házi Szent Erzsébet (a szegények jótevője) itt élte rövid életének nagy részét. Itteni tevékenységének a követ­kez­ménye, hogy Európában ő a kö­zép­ko­ri magyar tör­té­nelem leg­is­mer­tebb személyisége.

A várkastély pompás dísztermei közül kiemelkedik az Énekesek csarnoka (mely a híres kö­zép­ko­ri dal­ver­seny emlékére készült), és az a szoba, ahol gyönyörű mozaikok mesélik el Szent Erzsébet életét. A dísz­ter­mek közös bejárása után lehe­tő­ség lesz a várkastély páratlanul gaz­dag kincstárának meg­te­kin­té­sé­re. Látjuk majd a Luther-szobát is, ahol Luther Márton 1521-ben németre fordította a Bibliát. Végül a vár udvarán talál­ható „középkort idéző” ka­rá­cso­nyi vásárt is meg­néz­zük.

A déli órákban egy sétát teszünk Eisenachban (Johann Sebastian Bach szülőváro­sában), majd rövid sza­bad­idő után to­vább­uta­zás Schmalkaldenbe. Ez a kisváros a Türingiai-erdő nevű hegység déli lábainál fekszik. Az óváros épületeinek nagy része késő kö­zép­ko­ri favázas ház, nem csoda, hogy a látogatók hamar beleszeretnek ebbe a bűbájos településbe. A vá­ros­né­zés után sza­bad­idő, majd a Türingiai-erdőn keresztül vissza­uta­zás a szállodába.

 

3. nap: Weimar, Erfurt

A délelőttöt Weimarban, Goethe és Schiller váro­sában töltjük. Weimar főleg gaz­dag kul­tu­rá­lis örök­sé­gének köszönhetően világhírű, az irodalom, a zene, a művészetek városa. Megérkezés után város­né­ző séta következik: Német Nemzeti Színház, Goethe és Schiller emlékműve, Schiller-ház, Piac tér, Szent Péter és Pál-temp­lom, hercegi kastély, Goethe-ház stb. A közös séta után sza­bad­idő, mely során ide­gen­ve­ze­tőnkkel lehe­tő­ség lesz a hercegi kastély meg­te­kin­té­sé­re (pompás dísztermek, pá­rat­lan műkincsek), vagy az irodalom iránt érdek­lő­dők egyénileg ellátogathatnak a Goethe-házba is.

Kora délután utazás a közeli Erfurtba, Türingia tartomány főváro­sába. Sokak szerint a 16 német tar­to­mányi főváros közül Erfurtnak van a leg­szebb belvárosa, szám­ta­lan gyönyörű épület megmaradt az elmúlt évszázadokból, egyfajta szabadtéri múzeum az egész óváros. Egészen kü­lön­le­ges nevezetesség a Krämerbrücke (a Szatócsok hídja), melyen végig bájos késő kö­zép­ko­ri favázas házak sorakoznak. A vá­ros­né­zés után marad elég sza­bad­idő a nagy terü­le­ten el­he­lyez­kedő adventi vásárban, majd kora este visszatérünk a szállodába.

 

4. nap: Schärding

Búcsú Türingiától, indulás hazafelé Bajorországon keresztül a Regensburg – Passau út­vo­na­lon. A kora délutáni órákban egy sétát teszünk Schärdingben. Ez a kisváros a német-osztrák határfolyó, az Inn osztrák oldalán fekszik, gyönyörű óvárosának meg­te­kin­té­se méltó lezárását jelenti ennek az utazásnak. A közös séta és a rövid sza­bad­idő után haza­uta­zás a Linz – Bécs – Hegyes­halom – Győr – Tatabánya út­vo­na­lon. Érkezés Buda­pest­re és Székesfe­hér­várra a késő esti órákban.

 

Utazás

Légkondicionált luxusautó­busszal.

 

Szállás

3 éj­sza­ka egy Erfurt környéki 4 csil­la­gos szál­lo­dá­ban, két­ágyas, für­dő­szo­bás szo­bák­ban.

 

Ellátás

Büféreggeli / fakultatív fél­pan­zió.

Félpanziós felár: 16.400 Ft (3 vacsora)

 

A részvételi díj tartalmazza: az autó­buszos uta­zást, a 3 éj­sza­kai szál­lást reggelivel, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, a fel­so­rolt progra­mo­kat és az ide­gen­ve­ze­tést.

 

A részvételi díj nem tartalmazza a belé­pő­dí­ja­kat.

 Részletes leírás

 Képek

 

 Indulási időpontok, árak

Amennyiben nem talált megfelelő időpontot vagy utazást, kérjük keresse irodánkat elérhetőségeinken, hiszen a feltüntetett utazások csak egy részét jelentik teljes kínálatunknak!
Lastminute Központ Utazási Iroda Kft. | Adószám: 23803567-2-42 | | BFKH U-001335 | Minden jog fenntartva. © 2018
1173 Budapest, Cinkotai út 6/17. (Cinkotai úti üzletsor) | Telefon/fax: 06-1-256-38-94 | e-mail: info@lastminutekozpont.hu
Az oldalainkon feltüntetett információ kizárólag tájékoztató jellegű, az árváltozás jogát fenntartjuk. Adatvédelmi tájékoztató

Kiemelt last minute utak: Last minute Egyiptom | Last minute Görögország | Last minute Törökország