LASTMINUTE KÖZPONT

Last minute Görögország


  •                        

Utazások kategóriák szerint

lastminute utak

Görögország

83.953 Ft/fő-től


lastminute utak

Egyiptom

121.396 Ft/fő-től


lastminute utak

Tunézia

131.200 Ft/fő-től


lastminute utak

Törökország

125.500 Ft/fő-től


lastminute utak

Spanyolország

180.968 Ft/fő-től


Klasszikus körutazás Görögországban

Athén Hotel


Régió / Város: athén / athén
Utazás módja: busszal
Kategória: Körutazás
0 Ft/Fő-től

1. nap:

Elutazás Szé­kes­fe­hér­vár­ról a Piac téri parkolóból reggel 4.15-kor. Bu­da­pest­ről az autó­busz 5.30-kor indul a Déli pá­lya­ud­vartól. Utazás a Kecskemét – Szeged – Újvidék – Belgrád – Niš – Kumanovo út­vo­na­lon. Szállás Macedóniában (1 éj).

 

2. nap: Tempé-völgy, Thermopülai-szoros

Átkelés Görögországba, utazás Athén irányába. Útközben séta a vad­re­gé­nyes Tempé-völgyben (Aphrodité forrás, szikla­ká­polna), valamint pihenő az ókor egyik leghí­re­sebb csatá­jának színhe­lyén, a Thermopülai-szorosnál (Leonidász király szobra, spártai katonák sírfe­lirata). Szállás Athénban, a város­köz­pont köze­lében (3 éj).

 

3. nap: Athén, Szunion

Délelőtt autó­buszos vá­ros­né­zés Athénban (őr­ség­váltás, aka­démia, egyetem, Olimpiai Stadion, Zeusz-temp­lom, Hadriánusz-kapu stb.). Közös séta az Akro­po­liszon, majd az Akro­polisz Múzeum meg­te­kin­té­se. Ezután lehe­tő­ség egyéni ba­ran­go­lásra a Plaka teker­vé­nyes utcáin. Késő délután kirán­dulás Szu­ni­on­ba egy gyönyörű ten­ger­par­ti úton. Az Attika-félsziget legdé­libb pontján lévő ókori Poszeidon-temp­lom meg­te­kin­té­se.

 

4. nap: Hydra, Porosz, Aegina szigetei

Szabad program Athénban.

Fakultatív program: Egész napos kirán­dulás hajóval 3 gyönyörű szigetre – Hydrára, Poroszra és Aeginára.

A fakultatív program ára: 13.500 Ft – transzferrel, büfé­ebéddel, folklór prog­rammal (garantált indulás).

 

5. nap: Korinthoszi-csatorna, Epidaurosz, Nafplion, Mükéné

Utazás a Peloponnészoszi-félszigetre. Útközben pi­he­nő a Korinthoszi-csatornánál, melynek ter­ve­zé­sé­ben magyar mérnökök is közre­mű­ködtek. Délelőtt lá­to­ga­tás az Epidauroszi szín­házban (az ókori Görög­or­szág legjobb álla­potban fenn­maradt szín­háza), kiváló akusz­tikája elkáp­ráz­tatja a turis­tá­kat. Ezután rövid séta Nafplionban. Görög­ország egyik leghan­gu­la­tosabb városa egy hatalmas velencei erőd lábánál fekszik. Délután is­mer­ke­dés Mükéné romjaival és Európa egyik legősibb civili­zá­ci­ójával (Átreusz kin­cses­háza, Orosz­lános kapu, fellegvár, múzeum stb.), majd to­vább­uta­zás a Pelopon­nészosz szép tájain keresztül az olümpiai szállodába (1 éj).

 

6. nap: Olümpia, Delphoi

Délelőtt lá­to­ga­tás az ásatási terü­leten, az ókori olimpiai játékok hely­színén, majd Olümpia nagy­szerű múze­umának meg­te­kin­té­se követ­kezik. A múzeum leg­ér­té­ke­sebb kincse a világ­hírű Hermész-szobor.

To­vább­uta­zás Patrasz irányába. Átkelés Európa egyik leg­na­gyobb hídján, mely a Pelopon­nészoszi-fél­szi­getet köti össze Közép-Görög­or­szággal (fotó­szü­net). A Korinthoszi-öböl menti pano­rá­ma­úton érkezünk Delphoiba a délu­táni órákban. Delphoi, az ókori Gö­rög­or­szág első számú jóshelye csodá­latos kör­nye­zetben fekszik. A Parnasszosz-hegy­ségben talál­ható szen­tély­együttes az ókori emberek kép­ze­le­té­ben a világ közepét jelen­tette. Az ásatási terület meg­te­kin­té­se után a szál­lodai szobák elfoglalása (1 éj).

 

7. nap: Delphoi, Meteorák

Kora délelőtt Delphoi múzeumát nézzük meg (Görög­ország egyik leggaz­dagabb múze­uma), majd utazás a Lamia – Karditsa út­vo­na­lon a Mete­orák szikla­ko­los­to­raihoz. A hatalmas sziklák tete­jére épült bizánci kolos­torok közül lehe­tő­ség legalább egy meglá­to­ga­tására. Több fotó­szünet után to­vább­uta­zás az Olümposzi Rivi­érára, szállás (2 éj).

 

8. nap: Thesszaloniki, Olümposz-hegység

Délelőtt is­mer­ke­dés Thesszalonikivel. Közös séta a leg­fon­to­sabb ne­ve­ze­tes­sé­gek­hez (Fehér torony, Galerius diadal­íve, Szt. György-rotunda, Szt. Demeter-bazilika stb.), majd rövid szabad program Görög­or­szág második leg­na­gyobb váro­sában.

Délután könnyű, kellemes séta az Olümposz-hegy­ség sziklái között. Az Olümposz Görög­ország leg­ma­ga­sabb hegysége, az ókori görögök hite szerint az istenek lakhe­lyéül szolgált. 

Figyelem: A déli órákban az autó­busz vissza­megy a szállo­dába, tehát ezen a napon lehe­tő­ség van arra, hogy valaki csak az egyik prog­ramon vegyen részt, a másik fél napot pedig ten­ger­par­ti pihe­néssel töltse.

 

9. nap:

Hazautazás a Kumanovo – Niš – Belgrád – Újvidék – Szeged – Kecskemét út­vo­na­lon. Érkezés Buda­pest­re, majd Szé­kes­fe­hér­vár­ra a késő esti órákban.

 

Utazás

Légkondicionált autó­busszal (WC, DVD, ital­automata).

 

Szállás

3 éj­sza­ka 4 csil­la­gos, 5 éj­sza­ka 3 csil­la­gos szál­lo­dák­ban, kétágyas, pótá­gyaz­ható, fürdő­szo­bás szobákban. Az athéni, az olümpiai és a Delphoi környéki szálloda 3 csil­la­gos, az Olüm­poszi Riviérán talál­ható nagyon szép well­ness szálloda, valamint a mace­dóniai tran­zit­szál­lás is 4 csil­la­gos (ez utóbbi az októ­ber 1-i cso­port­nál egy 5*-os szállo­da lesz).

 

Ellátás

Büféreggeli / fakultatív félpanzió.

 

A részvételi díj tartalmazza: autó­buszos uta­zást, a 8 éj­sza­kai szál­lást reggelivel, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, a felso­rolt progra­mo­kat és az ide­gen­ve­ze­tést.

 

A részvételi díj nem tartal­mazza a belé­pő­dí­ja­kat.

 

 Részletes leírás

 Képek

 

 Indulási időpontok, árak

Amennyiben nem talált megfelelő időpontot vagy utazást, kérjük keresse irodánkat elérhetőségeinken, hiszen a feltüntetett utazások csak egy részét jelentik teljes kínálatunknak!
Lastminute Központ Utazási Iroda Kft. | Adószám: 23803567-2-42 | | BFKH U-001335 | Minden jog fenntartva. © 2018
1173 Budapest, Cinkotai út 6/17. (Cinkotai úti üzletsor) | Telefon/fax: 06-1-256-38-94 | e-mail: info@lastminutekozpont.hu
Az oldalainkon feltüntetett információ kizárólag tájékoztató jellegű, az árváltozás jogát fenntartjuk. Adatvédelmi tájékoztató

Kiemelt last minute utak: Last minute Egyiptom | Last minute Görögország | Last minute Törökország